Reactie op "Nieuwbouw in Zwartewaal":

Velden met (*) zijn verplicht.
Nieuwbouw in Zwartewaal
(*):
(*):
(*):
:
(*):

Nieuwbouw in Zwartewaal

Betreft Nieuwbouw in Zwartewaal: Brief van bestuur aan gemeente Brielle, gedateerd 3 februari 2015

Gemeente Brielle
Afd. RO

Geachte mevrouw Van der Vlies,

Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Zwartewaal heeft in haar vergadering van 2 februari uw verzoek d.d. 22 januari 2015 om een vertegenwoordiger af te vaardigen voor de Klankbordgroep nieuwbouwplannen Zwartewaal besproken.

De intentie om Dorpscentrum De Gaffelaar te betrekken vinden wij sympathiek. Wij zijn ook verheugd dat er nu plannen worden door-ontwikkeld voor nieuwe woningen, omdat dit de leefbaarheid van het dorp en het draagvlak voor bestaande voorzieningen zal vergroten.

Het bestuur heeft echter, na rijp beraad, moeten vaststellen dat onze Stichting geen rol kan nemen in de klankbordgroep, omdat dit niet past bij de doelstelling van onze stichting. Wij zijn een organisatie van en voor alle inwoners van Zwartewaal en hebben als instituut principieel geen mening over soort, aard en locatie van nieuwbouwplannen in het dorp en willen niet terecht komen in plaatselijke discussies.

Wel geven wij, als bestuur van ‘De Gaffelaar’, het volgende mee als aandachtspunt in de besprekingen:

Bezoekers van ‘De Gaffelaar’ parkeren momenteel op het ‘Gaffelaarplein’. Dit plein is als er in De Gaffelaar activiteiten zijn veelal overvol. Er zijn 91 parkeerplaatsen, waarvan er als er in de Gaffelaar geen activiteiten zijn, al ca. 25 plaatsen in de avonduren sowieso bezet zijn door auto’s van omwonenden. Dit betekent dat het onontkoombaar is dat - reeds voorafgaand aan de evt. bouw op dit plein - in de directe omgeving een vervangende parkeerruimte van 90 tot 100 plaatsen wordt gerealiseerd.

Graag zeggen wij u nogmaals dank voor de uitnodiging en wensen u succes bij de opzet en de activiteiten van de Klankbordgroep.

Pagina terug