De Gaffelaar
Op 10 november 1973 vond de officiële opening plaats van dorpscentrum ‘De Gaffelaar’.
De Gaffelaar
« »

De Gaffelaar, dé plek in Zwartewaal voor uw feesten en partijen!

Voor incidentele als zowel vaste verhuur (abonnementen) kunt u telefonisch contact op nemen met onze beheerder Helen of mailen naar info@gaffelaar.nl. Of kom 's-avonds gerust informeren in onze Gaffelaar (geopend ma-do 18.30/ vrij 16.30).

Helen Riesmeijer-Groenendijk (06-4578 8424)
Gaffelaar (0181-661919)

Over de Gaffelaar...

Op 10 november 1973 vond de officiële opening plaats van dorpscentrum ‘De Gaffelaar’.
Hier ging toch een hele geschiedenis aan vooraf. Deze begint in 1970, toen Zwartewaal nauwelijks 1000 inwoners telde.Door de doorstroming van mensen uit de stad, die naar een dorp wilden verhuizen ging Zwartewaal groeien en kwam er behoefte aan een dorpscentrum, waar het verenigingsleven zich kon huisvesten. Daar was heel veel geld voor nodig. Er werd een commissie opgericht, die zich samen met de toenmalige burgemeester J.G.Bosch inzette voor het realiseren van dit plan. Het gebouw zou zo’n Hfl 800.000,-- gaan kosten, dus er werden subsidies aangevraagd. Daarnaast moest volgens de toenmalige regeling de eigen bevolking 10 % van de kosten opbrengen.

Dit kwam op een slordige Hfl. 35.000,--. Dit was een enorme klus voor een dorp met iets meer dan 1000 inwoners. Gewoon vragen aan de inwoners wilde de commissie niet, dus werden er activiteiten georganiseerd. Er kwam een “Zomerfeest “ met kraampjes, waar de inwoners zelfgekweekte plantjes verkochten, of er konden spelletjes gedaan worden, zoals ballengooien of schieten.
De populairste activiteit was het ‘glasgooien’. Dit gebeurde in de scherventent, waar met een lege fles een andere fles op een spijker kapot gegooid diende te worden. De opbrengst van al deze activiteiten was voor het dorpscentrum. Ook waren er oliebollen- en appelflapacties en boutavonden (dansavonden met een rad van avontuur ). Dit bleek een groot succes te zijn. De grootste subsidie moest komen van het Ministerie van Cultuur , Recreatie en Maatschappelijk werk. Zwartewaal werd op de lijst gezet van subsidie-aanvragers en toen was het wachten….. Eindelijk kwam er bericht van het Ministerie, maar niet het bericht waarop gehoopt was. Door een beleidsverandering kregen wijkcentra voorrang boven dorpscentra.
Dus geen  subsidie!!

Door de vele acties was er al heel veel geld ingezameld en de burgers waren dan ook hevig verontwaardigd door dit besluit van het Ministerie. Maar Zwartewaal zal Zwartewaal niet zijn, als hier niets aan gedaan werd. De inwoners togen naar het Ministerie en het gemeentebestuur ging in onderhandeling. De inwonersacties gingen gewoon door en eindelijk in de herfst van 1972 kwam de verlossende brief. De onmisbare rijkssubsidie werd toegekend. Het dorpscentrum kon gebouwd worden. De naam ‘De Gaffelaar’ werd ontleend van het vissersschip “De Gaffel” Het verenigingsleven onderging een ware opleving. Er werd een multi-sportvereniging genaamd SOVH opgericht, waarbij allerlei sporten beoefend konden worden, De muziekvereniging Harmonia, toneelvereniging De Komedianten, de ouderensoos, zangvereniging Con Amore, Carnavalsvereniging De Hobbelende Bierviltjes, de EHBO en vele anderen wisten de weg naar De Gaffelaar snel te vinden.

De Stichting Dorpcentrum Zwartewaal werd in het leven geroepen als eigenaar van De Gaffelaar en Dhr. Henny v.d. Zanden, een gezellige ‘Brabander’die inmiddels helaas overleden is, als beheerder van het complex. Er was nu een heus dorpcentrum voor ieder inwoner van Zwartewaal, alleen was er 1 groep, die geen eigen ruimte hadden. Dit was de jeugd vanaf 12 jaar. De Gaffelaar moest dus uitgebreid worden met een Jeugdhonk. De subsidies werden weer aangevraagd, de gemeente legde weer een steentje bij en er kwamen weer geldinzamelingsacties door en voor de jeugd. Dit heeft gelukkig niet zo lang geduurd. In september 1978 werd het “’t Kraaienest” geopend, waar de jeugd van Zwartewaal hun eigen activiteiten, zoals knutselen en discoavonden konden houden.

Kalender

    Er zijn Agenda items!
Alle Datums >
Dorpscentrum De Gaffelaar Zwartewaal