Privacy

Nieuwe Europese privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is nieuwe Europese Privacywetgeving (AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden en zijn de regels voor gegevensbescherming van personen aangescherpt.  Deze regels gelden ook voor de Stichting Dorpscentrum Zwartewaal. 

Persoonlijke contactgegevens

De Stichting Dorpscentrum Zwartewaal beheert en hanteert persoonlijke contactgegevens van haar huurders, gebruikers van horecadiensten, sponsors en relaties ten behoeve van de exploitatie van Dorpshuis De Gaffelaar.

Bij de persoonlijke contactgegevens gaat het om zgn. NAW-gegevens: naam/namen, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (soms privé, soms zakelijk), adres en woonplaats en bankrekeningnummer (van de organisatie of waar van toepassing privé).

Waarvoor gebruikt en door wie

Deze gegevens worden door de beheerder of het bestuur/bestuursleden gebruikt om de vertegenwoordigers (secretaris, penningmeester, voorzitter, manager etc.) van organisaties, verenigingen, clubs en bedrijven te informeren, gehuurde ruimte of horecadiensten te reserveren en te factureren, of bv. uitnodigingen te versturen voor bijeenkomsten/vergaderingen en in contact te treden als overleg of afstemming nodig is.

Toestemming van huurders, gebruikers en relaties

De Stichting Dorpscentrum Zwartewaal is op basis van de nieuwe privacywetgeving verplicht aan u als huurder, gebruiker of relatie, uw expliciete toestemming te vragen om uw persoons-contactgegevens te mogen registreren, opslaan en gebruiken. Tevens moeten wij bij een controle of bezwaar aan kunnen geven het doel met welk doel wij deze gegevens hebben opgeslagen en gebruiken en door wie deze gebruikt worden.

Aan de huurders, gebruikers en relaties van De Gaffelaar is een  AVG-toestemmingsverklaring gestuurd, zoals bedoeld in de AVG, met het verzoek hierop aan te geven of men akkoord is dat de Gaffelaar deze gegevens gebruikt. De medewerkers van De Gaffelaar zijn op de hoogte gebracht via beheerder en bestuur.

Beheer

De persoonsgegevens van de vertegenwoordigers van organisaties zijn overzichtelijk en veilig in onze database opgenomen en zijn alleen toegankelijk voor de beheerder en het bestuur. De gegevens worden, zoals aangegeven, uitsluitend gebruikt voor de exploitatie van het dorpshuis. Voorts heeft de geregistreerde altijd het recht desgewenst zijn/haar persoonsgegevens in te zien en - indien nodig - te corrigeren.

De persoonsgegevens worden niet, zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om de door de klant gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer wij daartoe wettelijk of juridisch of anderszins verplicht zijn.

Het Bestuur

 

De Stichting Dorpscentrum Zwartewaal plaatst dit bericht op onze website, omdat een van de vereisten van de AVG is dat een ‘privacy statement’ wordt gepubliceerd, waarin het privacy beleid van de organisatie wordt beschreven.