Videoclub Phoenix

Videoclub Phoenix

website: www.videoclub-phoenix.nl
contact: videoclubphoenix.secretariaat@gmail.com
   
Bestuur  
voorzitter: Reinier vd Wel 
vice voorzitter: Joke Sanders 
penningmeester:    Frans Niks 
  NL57INGB0004319568
secretaris:     Ton Hommen
coörd. activiteiten: Cees van ‘t Schip

Bijeenkomsten

Elke dinsdag om de twee weken: 20.00 – 23.00 u.

Belangstellenden zijn van harte welkom!

Doelstelling

Een club met een actieve instelling van het bestuur en de leden.
Dit houdt in dat de leden, naar vermogen, zich in clubverband actief bezighouden met filmen, het geven van voorlichting meedoen aan wedstrijden; en dat het bestuur zich inspant om de voorwaarden te scheppen waarin de leden deze activiteiten kunnen ontplooien.

Clubleden
Je wordt lid van Phoenix wanneer je geïnteresseerd bent in film en video, contact zoekt met gelijkgerichte en de kwaliteit van je films wilt verbeteren. Het lidmaatschap van de club betekent ook dat je je kennis en ervaring met anderen wilt delen.

Een film en videoclub biedt onderdak aan beginners en meer ervaren filmers.
Beginners willen in de eerste plaats veel leren.
Ervaren filmers zoeken daarnaast bij een club de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.
Beiden willen de gelegenheid krijgen hun films te toetsen aan het oordeel van collega filmers in en buiten de eigen club.

Wij stellen u in staat om dit te bereiken.

Neem contact met ons op en de eerste 3 bezoeken aan onze vereniging zijn gratis en de koffie is uitstekend.

>> terug naar gebruikers